خدمات ما در کلید نشان

سوالات متداول از کلید نشان

آیا انواع درب را شما باز می کنید؟

بله. ما در کلید نشان توسط متخصصین برجسته در کمترین زمان در محل شما مشکل شما را حل کرده و هر نوع دربی را بخواهید باز کرده و مشکل شما را رفع می کنیم.

آیا شما سوئیچ ماشین های خارجی جدید نیز می سازید؟

بله. ما با تجهیزات پیشرفته و بروز توانایی ساخت انواع سوئیچ ماشین های خارجی جدید را داریم.

آیا قفل درب ضد سرقت و ایمنی نیز تعمیر می کنید؟

بله، ما تمام خدمات باز کردن قفل انواع دربهای ضد سرقت و ایمنی را برای شما باز و حتی تعمیرات نیز انجام می دهیم.

چه نوع گاو صندوقهایی را با می کنید؟

در حال حاضر شما هر نوع گاو صندوق خانگی یا تجاری از انواع قدیمی و جدید داشته باشید ما برای شما در کمترین زمان باز خواهیم کرد

آیا سوئیچ کد دار نیز می سازید؟

بله. طبق نوع خودرو شما و کد سوئیچ ماشین شما برای شما سوئیچی هماهنگ و مختص خودروی شما ساخته می شود.

آیا در هر منطقه ای باشیم خدمات انجام می دهید؟

تیم کلید نشان دارای افراد متخصص آماده ارائه خدمات در تمام نقاط تهران در تمام ساعت های شبانه روز و بصورت سیار در محل شما حاضر شده و مشکل شما را در کمترین زمان رفع می کند.